O firmie
  Oferta
  Wykonane prace
  Jak pracujemy
  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 • Naprawy posadzek przemysłowych

 • Uszczelnienia

 • Naprawy lub wzmocnienia konstrukcyjne budynków

 • Remonty obiektów mostowych
  • 1. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 42 w Miąskowie - naprawa belek, poprzecznic, gzymsów, przyczółków, iniekcje uciąglające belek nośnych, uszczelnienie dylatacji na poszerzeniu, całopowierzchniowe zabezpieczenie powłoką ochronną.

  • 2. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 708 w Troszczyniu - naprawa płyty, przyczółków, wykonanie nowej belki gzymsowej, płyty chodnikowej, całopowierzchniowe zabezpieczenie powłoką ochronną.

  • 3. Zabezpieczenie i naprawy estakady tramwajowej nad doliną Bogdanki w Poznaniu -estakada 25 przęsłowa o długości 694 m - iniekcje uciąglające, naprawy ciosów podłożyskowych, naprawy i zabezpieczenie całopowierzchniowe wszystkich podpór oraz gzymsów zewnętrznych i wewnętrznych, ca 7500 m2.

  • 4. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 5 w m. Głuchowo - iniekcje uciąglające, naprawa płyty pomostowej, belek, poprzecznic, przyczółków, całopowierzchniowe zabezpieczenie powłoką ochronną.

  • 5. Naprawa i zabezpieczenie podpór wiaduktu im. Grota Roweckiego w Lesznie - kompleksowo naprawiono i zabezpieczono łącznie 18 podpór 3 -6 słupowych wraz z belkami, płytą, poprzecznicami i gzymsami w strefie przypdporowej.

  • 6. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 185 w m.Obrzycko - iniekcje uciąglające podpór, zabezpieczenie powierzchniowe.

  • 7. Naprawa mostu im. gen Bema w Nysie - most żelbetowy 3 przęsłowy o dług.103 m- iniekcje rys, naprawy i zabezpieczenie powierzchniowe.Realizacja 1998 r. - 1999 r.

  • 8. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 385 w m Kopice - most 3 przęsłowy z dwoma przegubami Gerbera o długości 72 m - naprawa wsporników chodnikowych, izolacje, odwodnienia, wymiana krawężników, naprawa, iniekcje rys i zabezpieczenie powierz- chniowe gzymsów i skrajnych belek, hydroizolacyjne nawierzchnie chodników, naprawa przyczółków. Realizacja 1998 r.

  • 9. Naprawa chodnika wiaduktu Antoninek w Poznaniu - remont chodnika, wspornika. Realizacja 1998 r.

  • 10. Naprawa i zabezpieczenie wiaduktu w ciągu drogi nr 4 w Opolu - wiadukt 11 przęsłowy z betonu sprężonego o długości 280 m - kompleksowa naprawa ustroju nośnego - iniekcje uciąglające, naprawy, zabezpieczenie powierzchni - ca 16.000 m2. Realizacja 1995 r.-1999 r.

  • 11. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 408 w m. Mochów - naprawy i powierzchniowe zabezpieczenie wsporników chodnikowych. Realizacja 1999 r.

  • 12. Naprawa mostu w ciągu drogi nr 404 w m. Sidzina - wykonanie nowego wspornika naprawy i zabezpieczenie powierzchniowe. Realizacja 1999 r.

  • 13. Naprawa mostu w ciągu ul.Brodowskiej w Środzie Wlkp. - wykonanie chodników, barier energochłonnych, odwdnienia, naprawy i zabezpieczenia ustroju nośnego. Realizacja 1999 r.

  • 14. Naprawa wiaduktu Antoninek w Poznaniu - reprofilacja, uszczelnienie i wzmocnienie ustroju nośnego poprzez doklejenie płaskowników. Realizacja 2000 r.

 

©Copyright 2005. All rights reserved.