O firmie
  Oferta
  Wykonane prace
  Jak pracujemy
  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy m.in.

 • Roboty naprawcze materiałami PCC i SPCC konstrukcji betonowych i żelbetowych;

 • Systemowe naprawy i wzmacnianie konstrukcji murowanych w technologii Helifix:
  - zespalanie ścian z murami zewnętrznymi;
  - stabilizacja ścian wyboczonych
  - naprawa rozwarstwionych murów;
  - naprawa nadproży i sklepień łukowych;
  - naprawa pęknięć;
  - wymiana łączników w murach warstwowych;
  - tworzenie belek nośnych

 • Zabezpieczenia budowli systemami ochrony powierzchniowej przed agresją środowiska ręcznie oraz natryskiem;

 • Roboty betonowe, również w technologii odwadniania próżniowego "Tremix";

 • Naprawy posadzek przemysłowych:
  - naprawy uszkodzonych krawędzi dylatacji technologicznych i pozornych
  - stabilizacja "klawiszujących" płyt posadzkowych metodami iniekcyjnymi
  - naprawy powierzchniowe i poziomowanie posadzek w systemach mineralnych i
  epoksydowych
  - naprawy pęknięć posadzek;

 • Epoksydowe i poliuretanowe nawierzchnie posadzkowe i hydroizolacyjne;

 • Systemowe uszczelnienia złącz, przerw technologicznych i dylatacji elementów budowlanych zarówno w trakcie powstawania obiektów jak i w czasie późniejszej eksploatacji,

 • Izolacje przeciwwodne, horyzontalne, krzemianowe przegrody przeciwwilgociowe;

 • Iniekcje ciśnieniowe - sklejające, uszczelniające i wypełniające żywicami epoksydowymi, poliuretanowymi, akrylowymi i suspensjami cementowymi;

 • Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych poprzez zewnętrzne dozbrajanie taśmami i matami z włókien węglowych lub płaskowników;

 • Nadzory budowlane i diagnostykę budowli.

Wykonujemy zarówno roboty kompleksowo, jak i poszczególne elementy procesu budowlanego wymagające specjalistycznego sprzętu m.in.

 • Piaskowanie i hydropiaskowanie betonu i stali;

 • Mycie wysokociśnieniowe do 400 bar;

 • Wiercenie rdzeniowe w żelbecie od fi 8 do 300mm;

 • Frezowanie betonu szer. 320 mm;

 • Szlifowanie betonu;

 • Cięcie betonu do głębokości 300 mm;

 • Kucie i rozbijanie elementów betonowych młotami elektrycznymi o sile udaru do 20 J i pneumatycznymi do 50 J;

 • Malowanie natryskiem bezpowietrznym "airles";

 • Natrysk materiałów SPCC i "mokrego" torkretu;

 • Posadzkowe wylewki mineralne pompą ślimakow
©Copyright 2005. All rights reserved.