O firmie
  Oferta
  Wykonane prace
  Jak pracujemy
  Kontakt

 

Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT jest firmą założoną w1990 roku wykonującą usługi w branży budowlano - montażowej, specjalizującą się w robotach naprawczych konstrukcji budowlanych.

Posiadamy przyrządy diagnostyczne i laboratoryjne niezbędne do wykonywania prac naprawczych, umożliwiające ocenę uszkodzeń konstrukcji oraz stwierdzenia skuteczności wykonanych robót a także wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt obsługiwany przez doświadczonych pracowników, pozwalający na skuteczne wykonanie prawie każdej, nawet nietypowej naprawy.

Większość robót jesteśmy w stanie wykonać w technikach bezpyłowych, co ma szczególne znaczenie podczas prac w czynnych obiektach. Na wykonywane prace udzielamy długoletnich gwarancji.

Ze względu na innowacyjność stosowanych technologii lub też używanych materiałów, wiele z robót prowadzona była pod nadzorem naukowym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Poznańskiej oraz przedstawicielstwa TUV Rheinland am bau.
W styczniu 1995 r. Zakład otrzymał certyfikat "TUV am bau" potwierdzające przygotowanie firmy do prowadzenia prac naprawczych.

Od maja 2002 r. Zakład jest autoryzowanym wykonawcą prac w Systemie Napraw i Wzmacniania Konstrukcji Murowych "HELIFIX" uprawnionym do prowadzenia kompleksowych robót zgodnie z zapisem w AT-15-4353/2000.

Doświadczenie zdobyte na placach budów wykorzystujemy przy prowadzonych przez nas nadzorach budowlanych.

©Copyright 2005. All rights reserved.